Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 2 - Hình học 6


Đề bài

Câu 1. Số đo của góc bẹt là

A.90o ; B. 180o ;C.80o; D.100o.

Câu 2. Hai góc có tổng số đo bằng 90o là hai góc

A.Kề nhau ; B. bù nhau ; C.kề bù ; D. phụ nhau

Câu 3. Cho hai góc \(\widehat {xOy},\widehat {zOt}\) bù nhau, biết \(\widehat {xOy}\)= 50o. Số đo \(\widehat {zOt}\) bằng

A.40o ; B. 130o ; C. 140o ; D. 30o.

Câu 4. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho \(\widehat {xOy} = {70^o}\); \(\widehat {zOx} = {100^o}\). Số đo \(\widehat {zOy}\) bằng

A.170o ; B. 80o ;C. 110o ; D.30o.

Câu 5. Cho hai góc \(\widehat {AOB},\widehat {BOC}\) kề bù, biết \(\widehat {AOB} = 2\widehat {BOC}\). Số đo \(\widehat {BOC}\) bằng

A.120o ; B. 90o ; C. 60o ; D. 45o.

Câu 6. Cho hai góc \(\widehat {mOn},\widehat {pOq}\) phụ nhau, biết \(\widehat {mOn} = \widehat {pOq} + {10^o}\). Số đo \(\widehat {pOq}\) bằng

A.40o ; B. 85o ; C. 50o ; D. 95o.

Câu 7. Cho Oa nằm giữa hai tia Ob, Oc. Biết \(\widehat {aOb} = {40^o}\); \(\widehat {bOc} = {90^o}\). Số do góc \(\widehat {aOc}\) bằng

A.130o ; B. 50o ; C. 25o ; D. 65o.

Câu 8. Cho \(\widehat {aOb}\) là góc nhọn, góc kề bù với \(\widehat {aOb}\) là

A.góc nhọn ; B. góc vuông ; C. góc tù ; D. góc bẹt.

Câu 9. Vẽ bốn tia chung gốc Oa, Ob, Oc, Od. Trên hình vẽ có bao nhiêu góc đỉnh O được tạo thành ?

A.3 ; B. 5 ; C. 6 ; D. 8.

Câu 10. Chọn câu trả lời sai :

A.Góc nhỏ hơn góc vuông là góc nhọn.

B. Góc lớn hơn góc vuông là gốc bù.

C. Góc có số đo bằng 90o là góc vuông.

D. Góc có số đo bằng 180o là góc bẹt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng \(180^\circ \)

- Hai góc phụ nhau là hai góc có số đo bằng 90 độ

- Số đo của góc bẹt là \(180^\circ \)

- Góc vuông là góc có số đo bằng \(90^\circ \)

- Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn \(0^\circ \)  và nhỏ hơn \(90^\circ \) .

- Góc tù là góc có số đo lớn hơn \(90^\circ \)  và nhỏ hơn \(180^\circ .\)

Nếu tia \(Oy\)  nằm giữa hai tia \(Ox\)  và \(Oz\)  thì \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\)

Ngược lại, nếu \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\) thì  tia \(Oy\)  nằm giữa hai tia \(Ox\)  và \(Oz\).

Lời giải chi tiết

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

D

B

D

C

A

B

C

C

B

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.