Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Hình học 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Hình học 6

Đề bài

Câu 1. (6,5 điểm) Cho hình vẽ 1, trả lời các câu hỏi sau và ghi lại bằng kí hiệu :

a) Điểm D thuộc những đường thẳng nào ? Các đường thẳngđó còn đi qua những điểm nào?

b) Những đường thẳng nào đi qua điểm A ?

c) Đường thẳng nào đi qua điểm A và điểm B ?

d) Điểm E nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào ?

e) Ba điểm nào thẳng hàng ?

Câu 2. (3,5 điểm) Vẽ bốn điểm C, D, M, N sao cho điểm C nằm giữa hai điểm M và D, điểm N nằm giữa hai điểm C và D.

a) Điểm C còn nằm giữa hai điểm nào ? Vì sao ?

b) Tìm các điểm nằm khác phía đối với điểm C. Giải thích ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm A thuộc đường thẳng a hay đường thẳng a đi qua A hoặc điểm A nằm trên đường thẳng a được kí hiệu là: A ∈ a

Điểm B không thuộc đường thẳng b hay đường thẳng b không đi qua B hoặc điểm B nằm ngoài đường thẳng b được kí hiệu là: B ∉ b

Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc 1 đường thẳng

Với 3 điểm thẳng hàng A,B,C theo thứ tự trên ta có thể nói:

+ Điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

+ Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C, hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A.

+ Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B.        

Lời giải chi tiết

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1 (6,5đ)

a) D \( \in \) d, D \( \in \) a ; d còn đi qua B, C ; a còn đi qua A.

1,0đ

b) A \( \in \) b, A \( \in \) c, A \( \in \) a.

1,5đ

c) A \( \in \) b, B \( \in \) b.

d) E \( \in \) c, E \( \notin \)b, E \( \notin \)d.

e) Ba điểm thẳng hàng là B, C, D.

Câu 2 (3,5đ)

Vẽ đúng hình.

  


0,5đ

a) Chỉ rõ điểm C còn nằm giữa hai điểm M và N.

 Giải thích đúng.

1,5đ

b) Chỉ rõ hai cặp điểm nằm khác phía với điểm C.

Giải thích đúng.

1,5đ

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài