Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Hình học 6


Đề bài

Cho đoạn thẳng AB dài 4cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 1cm.

a) (3 điểm) Chứng tỏ rằng điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

b) (2 điểm) Tính độ dài đoạn CB.

c) (5 điểm) Lấy điểm D thuộc đường thẳng AB sao cho BD = 2cm. Tính độ dài đoạn CD.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trên tia Ox, có OA<OB thì A nằm giữa O và B

Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì: AM+MB=AB

Nếu C thuộc tia đối của tia AB thì A nằm giữa B và C

Lời giải chi tiết

Câu

Đáp án

Biểu điểm

 

Vẽ hình cho câu a.

1,0đ

Câu a

Chứng minh được điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

2,0đ

Câu b

Dùng tính chất cộng đoạn thẳng ta có \(CA + CB = AB.\)

Thay số tính được \(CB = 3cm.\)

2,0đ

Câu c

Chia 2 trường hợp

+ Điểm D thuộc tia đối của tia BC ⇒ điểm B nằm giữa hai điểm C và D.

Dùng tính chất cộng đoạn thẳng có \(BD + BC = CD.\)

Thay số tính được \(CD = 5cm.\)

+ Điểm D thuộc tia BC, chứng minh điểm D nằm giữa hai điểm C và B.

Dùng tính chất cộng đoạn thẳng có \(BD + DC = BC.\)

Thay số tính được \(CD = 1cm\).

5,0 điểm

Mỗi trường hợp 2,5 đ

Hình vẽ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.