Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 2 - Hình học 6


Đề bài

Câu 1. (6 điểm) Cho tia OA. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OA, vẽ các tia OB, OC, OD sao cho \(\widehat {AOB} = {35^o},\widehat {AOC} = {75^o},\widehat {AOD} = {125^o}.\)

a) Tính số đo góc \(\widehat {BOC},\widehat {BOD},\widehat {COD}.\)

b) Giải thích vì sao tia OC nằm giữa hai tia OB và OD ?

Câu 2. (4 điểm) Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ot, vẽ các tia Om, On sao cho \(\widehat {tOm} = {80^o},\widehat {mOn} = {30^o}.\)Tính số đo \(\widehat {tOn}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu tia \(Oy\)  nằm giữa hai tia \(Ox\)  và \(Oz\)  thì \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\)

Ngược lại, nếu \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\) thì  tia \(Oy\)  nằm giữa hai tia \(Ox\)  và \(Oz\).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1 (6 đ)

a)Chỉ rõ tia OB nằm giữa hai tia OA và OC. Từ đó dùng công thức cộng góc tính được \(\widehat {BOC} = {40^o}.\)

chỉ rõ tia OB nằm giữa hai tia OA và OD. Từ đó dùng công thức cộng góc tính được \(\widehat {BOD} = {90^o}.\)

Chỉ rõ tia OC nằm giữa hai tia OA và OD. Từ đó dùng công thức cộng góc tính được \(\widehat {DOC} = {50^o}.\)

b) Dùng dấu hiệu nhận biết tia nằm giữa hai tia giải thích được tia OC nằm giữa hai tia OB và OD.

1,5 đ

 

 

1,5 đ

 

1,5 đ

 

2 đ

Câu 2 (4 đ)

Chia 2 trường hợp :

*Tia Om nằm giữa hai tia On, Ot nên có

\(\widehat {nOt} + \widehat {mOt} = \widehat {mOn}.\)

Từ đó tính \(\widehat {nOt} = {110^o}.\)

*tia On nằm giữa hai tia Om, Ot nên có

\(\widehat {nOm} + \widehat {mOt} = \widehat {nOt}.\)

Từ đó tính \(\widehat {nOt} = {50^o}.\)

 

2 đ

 

 

2 đ

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.