Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Hình học 6


Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Cho hình 1, hãy kể tên :

 

a) Các tia đối nhau.

b) Các tia trùng nhau.

c) Các tia không có điểm chung.

d) Các tia có chung hai điểm A và B.

Câu 2. (5 điểm) Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự ấy.

Hãy vẽ hình và cho biết :

a) Các tia trùng nhau gốc A.

b) Các tia đối nhau gốc C.

c) Hai tia AB và BA có đồi nhau không ? Vì sao ? 

d) Hai tia AD và CD có trùng nhau không ? Vì sao ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hai tia trùng nhau có cùng gốc và có một điểm chung khác gốc.

- Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.

Lời giải chi tiết

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

a) Các tia đối nhau : Ax và Ay ; Ax và AB ; Bx và By ;

BA và By.

2 điểm

b) Các tia trùng nhau : AB và Ay ; BA và Bx.

1 điểm

c) Các tia không có điểm chung : Ax và By.

1 điểm

d) Các tia có chung hai điểm A và B : Bx và Ay.

1 điểm

Câu 2

Hình vẽ đúng

  


1 điểm

a) Các tia trùng nhau góc A là tia AB, tia AC, tia AD.

1 điểm

b) Các tia đối nhau gốc C là tia CB và tia CD ; tia CA và tia CD.

1 điểm

c) Hai tia AB và BA không đối nhau, vì chúng không có gốc chung.

1 điểm

 

d) Hai tia AD và CD không trùng nhau, vì chúng không có góc chung.

1 điểm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.