Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tính tổng \(S =2 + 4 +6 +...+1000\) 

Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb N\), biết \(2 +4  +... +2x = 110\)

Bài 3. Tìm x, biết \((x-5 ).4 =0\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Số các số hạng của dãy số: (số cuối - số đầu) : khoảng cách +1

Tổng dãy số là (số cuối + số đầu) x số các số hạng :2 

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(2 + 4 +... + 1000 \)

\(= 2.1 + 2.2 +...+ 2.50 \)

\(=2.(1 + 2 +...+ 500)\)

\(= 2.[(1 + 500).500 : 2 ] = 250502\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Số các số hạng của dãy số: (số cuối - số đầu) : khoảng cách +1

Tổng dãy số là (số cuối + số đầu) x số các số hạng :2

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(2 + 4 +... + 2x =2 (1 + 2 +... + x )\)\(\,=2.(1 + x)x : 2 =(1 + x )x\)

Suy ra \((1 + x)x = 110\) 

Ta thấy \(1+ x\) và \( x\) là hai số tự nhiên liên tiếp mà \(110 = 11.10 \) nên \(x  = 10\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Tích hai số bằng 0 nếu ít nhất 1 trong hai số đó bằng 0.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \((x - 5 ).4 =0\) nên \(x – 5 =0.\) Vậy \(x = 5.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí