Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb N\) ,biết \(1 +2 +...+x =55\)

Bài 2. Chứng minh rằng  :\(\overline {aaabbb}  = \overline {a00b} .111\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Số các số hạng của dãy số: (số cuối - số đầu) : khoảng cách +1

Tổng dãy số là (số cuối + số đầu) x số các số hạng :2

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(1+2 +...+x = (1 +x).x :2 =55\), nên \((1 + x )x =110.\)

Ta thấy \(x ∈\mathbb N\) nên x và x +1 là hai số tự nhiên liên tiếp.

Lại có : \(110 =10 .11\). Vậy \(x =10.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng: \(\overline {abc}  = 100a + 10b + c\)

Lời giải chi tiết:

Ta có  

\(\overline {aaabbb} \)\(\;=100000a+ 10000a + 1000a +100b\)\(\; +10b + b\)

\(=1000a (100 +10 +1) \)\(\,+ b(100 +10 +1)\) 

\(=1000a.11 +b.111\)

\(=(1000a + b) .111 \)

\(=\overline {a00b} .111\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.