Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 1 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Tính tổng: \(S = 2 + 4 +...+100.\)

Bài 2. Tính số phần tử của tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số và tìm tổng của các số đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số các số hạng của dãy số: (số cuối - số đầu) : khoảng cách +1

Tổng dãy số là (số cuối + số đầu) x số các số hạng :2

Lời giải chi tiết

Bài 1. Ta có: \(S = 2 +  4 +...+  100 \)\(\,= 2.1 + 2.2 +... + 2.50\)

Vậy tổng S có 50 số hạng nên \(S = (2 +10 ).50 : 2 = 2550\)

Bài 2. Ta có: \(S = 100 + 101 +... + 998 + 999\)

Số các số hạng của tổng là \((999 - 100 ) : 1 + 1 = 900\)

 Vậy \(S = (999 +100 ).900 : 2 = 494550\)    

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí