Bài 36 trang 19 SGK Toán 6 tập 1


Đề bài

Có thể tính nhầm tích 45 . 6 bằng cách:

- Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:

             45 . 6 = 45 . (2 . 3) = (45 . 2) . 3 = 90 . 3 = 270.

- Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

             45 . 6 = (40 + 5) . 6 = 40 . 6 + 5 . 6 = 240 + 30 = 270.

a) Hãy tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:

          15 . 4;      25 . 12;       125 . 16.

b) Hãy tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

        25 . 12;     34 . 11;             47 . 101.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng: 

Tính chất kết hợp của phép nhân: \(a.b.c = a.(b.c) =(a.b).c \)

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: \(a(b+c)=ab+ac\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) \(15 . 4 = 15 . 2 . 2\)\(= (15 . 2) . 2= 30 . 2 = 60\) hoặc \(15 . 4 = 3.5 . 4  = 3 .( 5.4)=3.20 = 60\)

  \(25 . 12 = 25 . 4 . 3\)\( = (25 . 4) . 3= 100 . 3 = 300\)

  \(125 . 16 = 125 . 8 . 2 \)\( = (125 . 8 ). 2 = 1000 . 2 = 2000\)

b) \(25 . 12 = 25.(10 + 2)\)\( = 25. 10 + 25. 2 = 250 + 50 = 300;\)

   \(34 . 11 = 34.(10 + 1) \)\(= 34. 10 + 34. 1 = 340 + 34 = 374;\)

  \( 47 . 101 = 47.(100 + 1)\)\( = 47. 100 + 47. 1 = 4700 + 47 = 4747.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 357 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.