Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 15 - Chương 1 - Đại số 6


Đề bài

Bài 1. Tìm số tự nhiên x,  sao cho: 

\((x + 2)(y – 1) = 4\).

Bài 2. Tìm các chữ số x, y sao cho \(\overline {1x5y} \)chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5, 6 và 9.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Tách \(4=2.2=4.1\) rồi chia ra thành 3 trường hợp. 

2. Số chia hết cho 2 và 5 có tận cùng là chữ số 0

Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Bài 1. Ta có: 

\((x + 2) (y – 1) = 4.1 = 2.2\). Ta xét các trường hợp sau:

+ Trường hợp 1: \(x + 2 = 4\) và \(y – 1 = 1 ⇒ x = 2\) và \(y = 2\).

+ Trường hợp 2: \(x + 2 = 1\) và \(y – 1= 4\) (không thỏa mãn)

+ Trường hợp 3: \(x + 2 = 2\) và \(y – 1 = 2 ⇒ x = 0\) và \(y = 3\).

Bài 2. Vì \(\left\{ \matrix{  \overline {1x5y} \; \vdots \;2 \hfill \cr  \overline {1x5y} \; \vdots \;5 \hfill \cr}  \right.\) nên \(\overline {1x5y} \) có tận cùng bằng 0

\(⇒ y = 0\). Ta có: \(\overline {1x50} \). Số này chia hết cho 9

\(⇒ ( 1+ x + 5)\; ⋮\; 9\) mà \( x = 0, 1, ..., 8, 9\)

Suy ra chỉ có: \(x = 3\) thỏa mãn.

Vậy số cần tìm là \(1350 \;⋮ \;2, 3, 5, 6, 9\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.