Bài 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.8 trên 74 phiếu

Giải bài 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho

Đề bài

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào ?

a) \(225\);                    b) \(1800\);                     

c) \(1050\);                  d) \(3060\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích từng số ra thừa số nguyên tố sau đó ta tìm được các ước của nó

Lời giải chi tiết

a) 

\(225 = {3^2}{.5^2}\) chia hết cho \(3\) và \(5\);           

b)

 

\(1800 = {2^3}{.3^2}{.5^2}\) chia hết cho \(2, 3, 5\);                    

c)

 

\(1050 = 2 . 3 . 5^2. 7\) chia hết cho \(2, 3, 5, 7\);                

d)

\(3060 = {2^2}{.3^2}.5.17\) chia hết cho \(2, 3, 5, 17\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan