Bài 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.6 trên 136 phiếu

Giải bài 127 trang 50 SGK Toán 6 tập 1. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho

Đề bài

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào ?

a) \(225\);                    b) \(1800\);                     

c) \(1050\);                  d) \(3060\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích từng số ra thừa số nguyên tố sau đó ta tìm được các ước của nó

Lời giải chi tiết

a) 

\(225 = {3^2}{.5^2}\) chia hết cho \(3\) và \(5\);           

b)

 

\(1800 = {2^3}{.3^2}{.5^2}\) chia hết cho \(2, 3, 5\);                    

c)

 

\(1050 = 2 . 3 . 5^2. 7\) chia hết cho \(2, 3, 5, 7\);                

d)

\(3060 = {2^2}{.3^2}.5.17\) chia hết cho \(2, 3, 5, 17\).

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu