Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 15 - Chương 1 - Đại số 6


Đề bài

Bài 1. Tìm \(x, y ∈\mathbb N\) sao cho \((x - 1)(y - 2) = 2\). 

Bài 2. Tìm tổng các ước của số 28

Bài 3. Số 73885625 có chia hết cho 25 hay không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b và b là ước của a.

Nếu một thừa số của 1 tích chia hết cho a thì tích đó chia hết cho a.

Lời giải chi tiết

Bài 1. Ta có: \((x + 1)(y – 2) = 2.1\). 

Ta xét các trường hợp sau:

Trường hợp 1: \(x + 1 = 2\) và \(y – 2 = 1 ⇒  x = 1\) và \(y = 3\).

Trường hợp 2: \(x + 1= 1\) và \(y – 2= 2 ⇒  x = 0\) và \(y = 4\).

Vậy \(x=1;y=3\) hoặc \(x=0;y=4\)

Bài 2. Tập các ước của 28:

\(Ư(28) = \{1, 2, 4, 7, 14, 28\}\)

Tổng các ước của 28 là: \(1+2+4+7+14+28=56\)

Bài 3. Ta có: \(73885625 = 5^4.118217 \) và 54 ⋮ 52 ⇒ Số đã cho chia hết cho 25.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.