Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Vật lí 8


Đề bài

Câu 1. Máy xúc thứ nhất thực hiện công lớn gấp 2 lần trong thời gian đài gấp 4 lần so với máy xúc thứ hai. Nếu gọi P\(_1\)  là công suất của máy thứ nhất, P\(_2\)  là công suất của máy thứ hai thì P\(_2\)  bằng bao nhiêu so với P\(_1\) ?

Câu 2. Ngựa kéo xe chuyển động đều. Lực ngựa kéo xe là 400N. Trong 10 phút xe đã nhận được một công do ngựa sinh ra là 600kJ.

a) Tính vận tốc chuyển động của xe.

b) Công suất của con ngựa sinh ra là bao nhiêu ?

Câu 3. Một máy khi hoạt động với công suất P = 1600W thì nâng được một vật nặng m = 70kg lên độ cao 10m trong 36 giây.

a) Tính công mà máy đã thực hiện được trong thời gian nâng vật?

b) Tính hiệu suất của máy trong quá trình làm việc ?

Lời giải chi tiết

Câu 1. Công suất \(P = \dfrac{A }{ t}\) . Khi máy 1 thực hiện công lớn gấp 2 lần trong thời gian dài gấp 4 lần thì rõ ràng công suất nhỏ hơn 2 lần so với máy 2: \(P_2 = 2P_1\)

Câu 2.

a) Quãng đường xe đi được là: \(s = \dfrac{A }{ t}  =\dfrac{{{{600.10}^3}} }{{400}} =1500\;m\)

Vận tốc chuyển động của xe: \(v = \dfrac{s }{ t} =\dfrac{{1500} }{ {600}}  = 2,5m/s.\)

b) Công suất của con ngựa sinh ra là \(P = \dfrac{A }{ t} =\dfrac{{{{600.10}^3}} }{ {600}} = 1000 W\)

Câu 3.

a) Áp dụng công thức \(P = \dfrac{A }{ t} \)\(\Rightarrow A = P.t = 1600.36 = 57600\,J.\)

b) Công có ích : \(A_1 = 70.10.10 = 7000\,J.\)

Hiệu suất: \(H =\dfrac{{{A_1}} }{ A}  = 0,1215\) hay \(H = 12,15\%.\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.