Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 6 - Hóa học 8


Đề bài

Câu 1. Nước tác dụng với dãy chất nào cho sau đây?

A. Fe, K, K2O, SO2.                                     B. K, Ba, P2O5, CaO.

C. Mg, MgO, Ca, CaO.                                 D. FeO, P2O5, CaO, Na.

Câu 2. Dãy các chất đều gồm các bazơ là

A. K2SO4, Mg(OH)2, Al(OH)3, H2SO4.

B. H3PO4, Mg(OH)2, Al(OH)3, H2SO4.

C. H2SO4, Mg(OH)2, NaHCO3, H3PO4.

D. Cu(OH)2, Al(OH)3, NaOH, KOH.

Câu 3. Dãy các chất để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm là

A. Cu, HC1, H2SO4

B. H2O,Fe, Al.

C. Zn, Fe, HCl, H2SO4 loãng.

D. CuO, HCl, Ag, Fe.

Câu 4. Khí nào cho sau đây có thể gây ra mưa axit?

A. SO2.                                B. O2.

C. H2.                                  D. N2.

Câu 5. Để pha chế dung dịch NaCl 10% cần

A. Hoà tan 10 gam NaCl vào 90 gam H2O.

B. Hoà tan 5 gam NaCl vào 1000 gam H2O.

C. Hoà tan 10 gam NaCl vào 190 gam H2O.

D. Hoà tan 5 gam NaCl vào 95 gam H2O.

Câu 6. Trong các chất lỏng dưới đây chất làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là

A. H2O.                                                      B. NaOH.

C. H2SO4.                                                   D. K2SO4.

Câu 7. Trong 150 ml dung dịch NaOH 0,5 M có số mol NaOH là

A. 0,075 mol.                                               B. 0,75mol.

C. 0,1 mol.                                                   D. 7,5mol.

Câu 8. Số gam muối ăn thu được khi làm bay hơi nước của 2 kg nước biển đã lọc là

A. 65 gam.                                                  B. 75 gam.

C. 35 gam.                                                 D. 70 gam.

Câu 9. Số gam NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 8% (khối lượng riêng của dung dịch là l,07g/ml) là

A. 17,15 gam.                                             B. 18,15 gam.

C. 17,12 gam.                                             D. 18,12 gam.

Câu 10. Độ tan của NaCl ở 20°C là 35,9 gam. Khối lượng NaCl trong 1 kg dung dịch NaCl bão hoà ở 20°C là

A. 250,40 gam.                                           B. 264,16 gam.

C. 274,16 gam.                                           D. 282,41 gam.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm

Câu 1 B                 Câu 2. D             

Câu 3. C                Câu 4. A         

Câu 5. A                Câu 6. C

Câu 7. A                Câu 8. D 

Câu 9. C                Câu 10. B

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.