Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 6 - Hóa học 8


Đề bài

Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. Để có 200 gam dung dịch NaCl 10% cần:

A. 20 gam NaCl và 180 gam nước.

B. 10 gam NaCl và 190 gam nước.

C. 20 gam NaCl và 100 gam nước

D. 180 gam NaCl và 20 gam nước.

Câu 2. Cô cạn 200 ml dung dịch NaCl 1 M thu được số gam muối khan là

A. 117 gam.                     B. 58,5 gam.

C. 11,7gam.                     D. 1,17 gam.

Câu 3. Đặc tính quan trọng nhất của dung dịch là

A. tính chưa bão hoà.  

B. tính bão hoà.

C. tính đồng nhất.

D. tính trong suốt.

Câu 4. Phản ứng nào sau đây là phản ứng hoá hợp?

A. 2Fe + 3HC1   \(\to\)   2FeCl3

B. CaCO3     \(\to\)    CaO + CO2

C. MgCl2 + 2NaOH  \(\to\)  Mg(OH)2 + 2NaCl

D. 4NO2 + O2 + 2H2O  \(\to\)   2HNO3

Câu 5. Khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất, độ tan của chất khí trong nước

A. không tan và không giảm. 

B. đều giảm.

C. có thể tăng, có thể giảm.   

D. đều tăng.

Câu 6. Ở 20°C độ tan của K2SO4 là 11,1 gam, số gam K2SO4 cần hòa tan vào 80 gam nước để được dung dịch bão hoà ở 20°C là

A. 6,18 gam.     

B. 9,88 gam.

C. 7,38 gam.     

D. 8,88 gam.

Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

Hoà tan 25,5 gam NaCl vào 80 gam nước được dung dịch A. Hỏi dung dịch A đã bão hoà chưa? Biết độ tan của NaCl ở 20°C là 36 gam.

Câu 2. (2 điểm)

Một dung dịch KCl nóng có 50 gam KCl trong 130 gam nước, được làm lạnh về nhiệt độ 20°C. Xác định khối lượng KCl tách ra khỏi dung dịch biết độ tan của KCl ở 20°C là 34 gam.

Lời giải chi tiết

Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm

Câu 1.  A                   Câu 2. C                    Câu 3. C 

Câu 4. D                    Câu 5. B                    Câu 6. D

Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

Ở 20°C, cứ 100 gam nước hoà tan 36 gam NaCl

                  80 gam nước hoà tan 28,8 gam NaCl

25,5< 28,8 Do đó dung dịch chưa bão hoà.

Câu 2. (2 điểm)

100 gam nước ở 20°C hoà tan được 34 gam KCl

130 gam nước ở 20°C hoà tan được \(\dfrac{{130.34}}{{100}} = 44,2\) gam KCl

Khối lượng KCl tách ra khỏi dung dịch là \(50 - 44,2 = 5,8\) (gam).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.