Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 17 - Chương 1 - Vật lí 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

GảiiĐề kiểm tra 15 phút - Đề số 17 - Chương 1 - Vật lí 8

Đề bài

A. TRẮC NGHIỆM.

Câu 1. Áp suất ở đáy của một bình chứa rượu không phụ thuộc vào:

A. Trọng lượng riêng của rượu.

B. Độ cao của mức rượu trong bình.

C. Khối lượng riêng của rượu.

D. Diện tích cùa mặt thoáng của rượu.

Câu 2. Lực đẩy Ác-si-mét không phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây?

A. Khối lượng của vật bị nhúng.

B. Thể tích của vật bị nhúng.

C. Trọng lượng riêng của chất lỏng đựng trong chậu.           

D. Khối lượng riêng của chất lỏng đựng trong chậu.

Câu 3. Phát biểu nào đúng trong các phát biểu sau đây?

1. Lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật bằng trọng lượng của chất lưu (chất lỏng hoặc chất khí) bị vật chiếm chỗ.

2. Lực đẩy Ác-si-mét không phụ thuộc vào trọng lượng của vật thả trong chất lưu mà phụ thuộc vào trọng lượng của chất lưu đã bị vật chiếm chỗ.

3. Lực đẩy lên một vật ngập trong nước nhỏ hơn trọng lượng của nước bị vật chiếm chỗ.

A. 1).                          B. 1) và 2).          

C. 2) và 3).                 D. 3)

Câu 4. Một vật nặng l00 kg đang nổi trên mặt nước. Thể tích phần chìm của vật là:

A. Lớn hơn 100 dm\(^3\)             

B. Nhỏ hơn l00 dm\(^3\)

C. Bằng 100 dm\(^3\)                           

D. 200100dm\(^3\)

Câu 5. Một hòn đá có khối lượng 4,8kg. Biết trọng lượng riêng d của đá bằng 2,4.10\(^4\)N/m\(^3\) . Lực đẩy của nước tác dụng lên hòn đá khi ở trong nước là:

A. 48 N.                          B. 2 N                  

C.20N.                            D.4,8N

B.TỰ LUẬN

Câu 6. Một bình hoa có khối lượng 2kg đặt trên bàn. Biết đáy bình là mặt tròn bán kính 5cm. Hãy tính áp suất của bình lên mặt bàn ra đơn vị N/m\(^2\) và Pa.

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

D

A

B

C

C

Câu 6.

Diện tích của đáy bình là

\(S=\pi  R^2 = 0,00785 m^2\).

Áp suất của đáy bình tác dụng lên bàn:

\(p = 20 : 0,00785 = 2547 N/m^2\)\(= 2547 \;Pa\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 8 - Xem ngay

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 18 - Chương 1 - Vật lí 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 18 - Chương 1 - Vật lí 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 18 - Chương 1 - Vật lí 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 19 - Chương 1 - Vật lí 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 19 - Chương 1 - Vật lí 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 19 - Chương 1 - Vật lí 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 20 - Chương 1 - Vật lí 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 20 - Chương 1 - Vật lí 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 20 - Chương 1 - Vật lí 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 21 - Chương 1 - Vật lí 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 21 - Chương 1 - Vật lí 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 21 - Chương 1 - Vật lí 8

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét Báo cáo thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét

C1 (trang 40 SGK Vật Lý 8): Xác định độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng công thức FA = .....

Xem chi tiết
Lý thuyết. Lực đẩy Ác Si Mét Lý thuyết. Lực đẩy Ác Si Mét

1. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó: một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đó đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy ac si mét.

Xem chi tiết
Bài C7 trang 31 SGK Vật lí 8 Bài C7 trang 31 SGK Vật lí 8

Giải bài C7 trang 31 SGK Vật lí 8. Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm các đáy thùng 0,4m

Xem chi tiết
Lý thuyết Công thức tính nhiệt lượng Lý thuyết Công thức tính nhiệt lượng

Nhiệt lượng của một vật thu

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.