Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6


Đề bài

Trên tia Ox vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 8cm

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB

b) Gọi C là trung điểm của OB. Tính độ dài AC

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 

Trên tia Ox, có OA<OB thì A nằm giữa O và B

Nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì: AM+MB=AB

Nếu M là trung điểm của AB có: \(MA = MB = \frac{{AB}}{2}\)

Lời giải chi tiết

a) A, B thuộc tia Ox mà \(OA < OB\; (3 < 8)\) nên A nằm giữa hai điểm O và B, ta có:

\(OA + AB = OB\)

\(3 + AB = 8\)

\(AB = 8 - 3 = 5\)

b) Vì C là trung điểm của OB nên \(OC = OB = \dfrac{{OB} }{ 2} = \dfrac{8 }{ 2} = 4\,(cm)\)

Hai điểm A và C cùng nằm trên tia Ox mà \(OA < OC \;(3 < 4)\) nên A nằm giữa hai điểm O và C

Ta có: \(OA + AC = OC\).

\(3 + AC = 4\)

\(AC = 4 - 3 = 1\; (cm).\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.