Bài 62 trang 126 SGK Toán 6 tập 1


Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng xx’, yy’. Trên xx’ vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm.

Đề bài

 Gọi \(O\) là giao điểm của hai đường thẳng \(xx’, yy’.\) Trên \(xx’\) vẽ đoạn thẳng \(CD\) dài \(3cm\), trên \(yy’ \) vẽ đoạn thẳng \(EF\) dài \(5cm\) sao cho \(O\) là trung điểm của mỗi đoạn thẳng ấy.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(M\) là trung điểm đoạn \(AB\) thì  \(MA=MB=\dfrac{AB}{2}\)

Lời giải chi tiết

Vì \(O\) là trung điểm của \(CD\) và \(EF\) nên:

\(OC = OD = CD:2 = 3:2 = 1,5cm\)

\(OE = OF = EF:2 = 5:2 = 2,5cm\) 

- Đầu tiên vẽ hai đường thẳng \(xx', yy'\) cắt nhau tại \(O.\)

Cách 1: Nếu dùng compa 

   + Trên đường thẳng \(xx'\), đặt mũi nhọn compa tại điểm \(O\), quay compa có độ mở là \(1,5\,cm\) một vòng tròn sẽ cắt \(xx'\) tại hai điểm. Đó chính là hai điểm \(C\) và \(D\) cần vẽ.

  + Trên đường thẳng \(yy'\), đặt mũi nhọn compa tại điểm \(O\), quay compa có độ mở \(2,5cm\) một vòng tròn sẽ cắt \(yy'\) tại hai điểm \(E\) và \(F\) cần tìm.

Cách 2: Nếu dùng thước kẻ

   + Đặt cạnh thước trùng với đường thẳng \(xx'\) sao cho vạch \(1,5cm\) trùng với điểm \(O\). Các vạch chỉ \(0cm\) và \(3cm\) chính là hai điểm \(C, D\) cần vẽ.

   + Đặt cạnh thước trùng với đường thẳng \(yy'\) sao cho vạch \(2,5cm\) trùng với điểm \(O\). Các vạch chỉ \(0cm\) và \(5cm\) chính là hai điểm \(E, F\) cần vẽ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 214 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí