Bài 63 trang 126 SGK Toán 6 tập 1


Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu sau:

Đề bài

Khi nào ta kết luận được điểm \(I\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB?\) Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong  các câu sau:

a) \(IA=IB\).

b) \(AI+IB=AB\).

c) \(AI+IB=AB\) và \(IA=IB\).

d) \(IA=IB=\dfrac {AB}{2}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(I\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\) khi \(I\) nằm giữa \(A, B\) và cách đều \(A, B \;(IA = IB)\).

Lời giải chi tiết

a) sai vì thiếu điều kiện nằm giữa.

Ví dụ, trong hình sau có IA = IB nhưng I không phải là trung điểm của AB

Ví dụ: Trong hình trên có AI + IB = AB nhưng I không phải trung điểm AB.

c) đúng vì \(AI + IB = AB\) suy ra I nằm giữa A và B. Kết hợp với \(IA = IB\) suy ra I là trung điểm AB.

d) đúng vì nếu \(IA = IB = \dfrac{AB}2\) suy ra \(IA + IB =  \dfrac{AB}2 +  \dfrac{AB}2 = AB\) nên I nằm giữa A và B.

Kết hợp với \(IA = IB\) thì suy ra I là trung điểm AB.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 196 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí