CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Bình chọn:
4.5 trên 134 phiếu
Bài 4 trang 77 Tiết 46 sgk Toán 5 Bài 4 trang 77 Tiết 46 sgk Toán 5

Giải bài 4 trang 77 SGK Toán 5. Một vườn cây ăn quả có 1200 cây.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 78 Tiết 47 sgk Toán 5 Bài 1 trang 78 Tiết 47 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 78 SGK Toán 5. Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em,

Xem chi tiết
Bài 2 trang 78 Tiết 47 sgk Toán 5 Bài 2 trang 78 Tiết 47 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 78 SGK Toán 5. Kiểm tra một sản phẩm của một xưởng may

Xem chi tiết
Bài 3 trang 78 Tiết 47 sgk Toán 5 Bài 3 trang 78 Tiết 47 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 78 SGK Toán 5. Một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp trong đó có 5 tấn gạo nếp.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 79 Tiết 48 sgk Toán 5 Bài 1 trang 79 Tiết 48 sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 79 (Luyện tập) SGK Toán 5. a) Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 79 Tiết 49 sgk Toán 5 Bài 1 trang 79 Tiết 49 sgk Toán 5

Giải Bài 1 trang 79 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Tính: a) 216,72 : 42;

Xem chi tiết
Bài 2 trang 79 Tiết 48 sgk Toán 5 Bài 2 trang 79 Tiết 48 sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 79 (Luyện tập) SGK Toán 5. a) Tìm 30% của 97

Xem chi tiết
Bài 2 trang 79 Tiết 49 sgk Toán 5 Bài 2 trang 79 Tiết 49 sgk Toán 5

Giải Bài 2 trang 79 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Tính: (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;

Xem chi tiết
Bài 3 trang 79 Tiết 48 sgk Toán 5 Bài 3 trang 79 Tiết 48 sgk Toán 5

Giải Bài 3 trang 79 (Luyện tập) SGK Toán 5. a) Tìm một số biết 30% của nó là 72

Xem chi tiết
Bài 3 trang 79 Tiết 49 sgk Toán 5 Bài 3 trang 79 Tiết 49 sgk Toán 5

Giải Bài 3 trang 79 (Luyện tập chung) SGK Toán 5. Cuối năm 2000 dân số của một phường là 15 625 người.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 80 Tiết 50 sgk Toán 5 Bài 1 trang 80 Tiết 50 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 80 SGK Toán 5. Viết các hỗn số sau thành số thập phân:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 80 Tiết 50 sgk Toán 5 Bài 2 trang 80 Tiết 50 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 80 SGK Toán 5. Tìm x: a) x x 100 = 1,643 + 7,357.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 80 SGK Toán lớp 5 Bài 3 trang 80 SGK Toán lớp 5

Giải bài 3 trang 80 SGK Toán 5. Một máy bơm trong 3 ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm đó hút được 35% lượng nước trong hồ, ngày thứ hai hút được 40% lượng nước trong hồ.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 80 Tiết 50 sgk Toán 5 Bài 4 trang 80 Tiết 50 sgk Toán 5

Giải Bài 4 trang 80 (Luyện tập chung trang 80) SGK Toán 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 80 Tiết 49 sgk Toán 5 Bài 4 trang 80 Tiết 49 sgk Toán 5

Giải Bài 4 trang 80 (Luyện tập chung trang 79, 80) SGK Toán 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 82 Tiết 51 sgk Toán 5 Bài 1 trang 82 Tiết 51 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 82 SGK Toán 5. Thực hiện các phép tính sau rồi kiểm tra lại kết quả bằng

Xem chi tiết
Bài 2 trang 82 Tiết 51 sgk Toán 5 Bài 2 trang 82 Tiết 51 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 82 SGK Toán 5. Viết các phân số sau thành số thập phân

Xem chi tiết
Bài 3 trang 82 Tiết 51 sgk Toán 5 Bài 3 trang 82 Tiết 51 sgk Toán 5

Giải bài 3 trang 82 SGK Toán 5. Một học sinh lần lượt ấn các phím sau:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 83 Tiết 52 sgk Toán 5 Bài 1 trang 83 Tiết 52 sgk Toán 5

Giải bài 1 trang 83 SGK Toán 5. Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm

Xem chi tiết
Bài 2 trang 84 Tiết 52 sgk Toán 5 Bài 2 trang 84 Tiết 52 sgk Toán 5

Giải bài 2 trang 84 SGK Toán 5. Trung bình xay xát 1 tạ thóc thì thu được 69kg gạo

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài