Chương 4: Góc. Đường thẳng song song - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 29 trang 114

Số đo của góc xOt trong Hình 39 là:

Xem chi tiết

Bài 25 trang 113

Cho định lí: “Nếu Am, Bn là hai tia phân giác của hai góc trong cùng phía tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì Am vuông góc với Bn”. a) Vẽ hình minh họa nội dung định lí trên. b) Viết giả thiết, kết luận của định lí trên.

Xem chi tiết

Bài 16 trang 110

Quan sát Hình 28, biết a // b

Xem chi tiết

Bài 8 trang 106

Ở Hình 16 có

Xem chi tiết

Bài 1 trang 103

Quan sát Hình 8 và chỉ ra: a) Bốn cặp góc kề nhau; b) Ba cặp góc kề bù (khác góc bẹt); c) Hai cặp góc đối đỉnh (khác góc bẹt và góc không).

Xem chi tiết

Bài 30 trang 114

Ở Hình 40 có AB và CD cắt nhau tại O, Ot là tia phân giác của góc BOC

Xem chi tiết

Bài 26 trang 113

Vẽ hình minh họa và viết giả thiết, kết luận của mỗi định lí sau: a) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì nó cắt đường thẳng còn lại. b) Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại. c) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Xem chi tiết

Bài 17 trang 110

Quan sát Hình 29, biết a // b,

Xem chi tiết

Bài 9 trang 107

Ở Hình 17 có On, Oq lần lượt là tia phân giác của góc mOp, pOr. Tính số đo mỗi góc mOr, pOq, mOn, nOq.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 103

Cho các cặp tia Oa và Ob, Oc và Od là các cặp tia đối nhau. Tìm số đo mỗi góc aOc, bOc, bOd, aOd trong mỗi trường hợp sau:

Xem chi tiết

Bài 31 trang 114

Cho Hình 41 có

Xem chi tiết

Bài 27 trang 113

Vẽ hình minh họa và viết giả thiết, kết luận của mỗi định lí sau: a) Nếu hai góc nhọn xOy và mIn có Ox // Im, Oy // In thì hai góc đó bằng nhau; b) Nếu hai góc tù xOy và mIn có Ox // Im, Oy // In thì hai góc đó bằng nhau; c) Nếu góc xOy nhọn, góc mIn tù có Ox // Im, Oy // In thì hai góc đó bù nhau.

Xem chi tiết

Bài 18 trang 110

Tìm số đo mỗi góc

Xem chi tiết

Bài 10 trang 107

Ở Hình 18 có

Xem chi tiết

Bài 3 trang 104

Quan sát Hình 9. a) Hai góc aOg và cOe có phải là hai góc đối đỉnh hay không? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài 32 trang 114

Quan sát Hình 42. Tổng số đo hai góc

Xem chi tiết

Bài 28 trang 113

Cho định lí: “Nếu hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau tại O và góc xOy là góc vuông thì các góc x’Oy, x’Oy’, xOy’ cũng là góc vuông”. a) Vẽ hình minh họa nội dung định lí trên. b) Viết giả thuyết, kết luận của định lí trên. c) Chứng minh định lí trên.

Xem chi tiết

Bài 19 trang 110

Quan sát Hình 31, biết

Xem chi tiết

Bài 11 trang 107

Ở Hình 19 có

Xem chi tiết

Bài 4 trang 104

Quan sát Hình 10 và chỉ ra: a) Bốn góc kề với góc AOC (không kể góc bẹt); b) Hai góc kề bù với góc AOC.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất