Bài 4. Làm tròn và ước lượng - Cánh diều

Bình chọn:
4.6 trên 76 phiếu
Bài 29 trang 49

Theo thống kê tính đến tháng 12 năm 2021 của NapoleonCat (công cụ đo lường các chỉ số mạng xã hội), tổng số người dùng Facebook tại Việt Nam là 80 595 300 người, tăng 9 055 300 người so với số người dùng Facebook tính đến tháng 12 năm 2020. a) Làm tròn chỉ số người dùng Facebook tính đến tháng 12 năm 2021 đến hàng triệu. b) Tính số người dùng Facebook tính đến tháng 12 năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng triệu).

Xem chi tiết

Bài 30 trang 49

Tìm số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 83 000.

Xem chi tiết

Bài 31 trang 49

a) Làm tròn số 76 648 với độ chính xác 50. b) Làm tròn số 893,453 với độ chính xác 0,05. c) Làm tròn số – 9 051,1379 với độ chính xác 0,005.

Xem chi tiết

Bài 32 trang 49

Làm tròn số 11,345679 với độ chính xác d trong mỗi trường hợp sau:

Xem chi tiết

Bài 33 trang 49

Diện tích giao cấy lúa vụ đông xuân năm 2021 trên cả nước đạt 3 006,7 nghìn ha và bằng 99,438% diện tích gieo cấy lúa vụ đông xuân năm 2020. (Nguồn: Tổng cục Thống kê) Tính tổng diện tích gieo cấy lúa vụ đông xuân của cả hai năm 2020 và 2021 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Xem chi tiết

Bài 34 trang 49

Parker Solar là tàu vũ trụ mang sứ mệnh nghiên cứu Mặt Trời. Ngày 29/4/2021, Parker Solar bay qua lớp khí quyển ngoài của Mặt Trời với vận tốc 532 000 km/h.

Xem chi tiết

Bài 35 trang 49

a) Làm tròn mỗi số thập phân vô hạn sau đến hàng phần mười: 456,91(3); 13,141567890123... . b) Làm tròn mỗi số thập phân vô hạn sau đến hàng phần nghìn: 6,76(87); 987,41485075432... .

Xem chi tiết

Bài 36 trang 50

Chỉ số cơ thể thường được biết đến với tên viết tắt là BMI theo tên tiếng Anh Body Mass Index, là một tỉ số cho phép đánh giá thể trạng của một người là gầy, bình thường hay béo. Chỉ số khối cơ thể của một người được tính theo công thức sau: \(BMI = \dfrac{m}{{{h^2}}}\), trong đó m là khối lượng cơ thể tính theo ki-lô-gam, h là chiều cao tính theo mét.

Xem chi tiết

Bài 37 trang 51

Gọi a = 777...777:15 (27 chữ số 7). Tìm chữ số hàng đơn vị của b, biết b là kết quả làm trong đến hàng đơn vị của a.

Xem chi tiết