Chương 1: Số hữu tỉ - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 45 trang 25

Trong Hình 9, điểm nào biểu diễn số hữu tỉ 3/2 trên trục số?

Xem chi tiết

Bài 39 trang 24

Chọn cụm từ " số hữu tỉ" ,....

Xem chi tiết

Bài 30 trang 21

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

Xem chi tiết

Bài 19 trang 17

Tính:

Xem chi tiết

Bài 11 trang 13

Tính:

Xem chi tiết

Bài 1 trang 9

Cho các số 0,5; 11; 3,111;

Xem chi tiết

Bài 46 trang 25

Kết quả của phép tính

Xem chi tiết

Bài 40 trang 24

Viết mỗi số hữu tỉ sau dưới dạng số thập phân hữu hạn:

Xem chi tiết

Bài 31 trang 21

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

Xem chi tiết

Bài 20 trang 17

Chọn từ “bằng nhau”, “đối nhau” thích hợp cho : a) Nếu hai số đối nhau thì bình phương của chúng ; b) Nếu hai số đối nhau thì lập phương của chúng ; c) Lũy thừa chẵn cùng bậc của hai số đối nhau thì ; d) Lũy thừa lẻ cùng bậc của hai số đối nhau thì .

Xem chi tiết

Bài 12 trang 13

So sánh giá trị của các biểu thức sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 9

Chọn kí hiệu

Xem chi tiết

Bài 47 trang 25

Giá trị của x trong đẳng thức

Xem chi tiết

Bài 41 trang 24

Viết mỗi số hữu tỉ sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn (dùng dấu ngoặc để nhận rõ chu kì):

Xem chi tiết

Bài 32 trang 21

Cho A=..

Xem chi tiết

Bài 21 trang 18

Cho các đẳng thức sau:

Xem chi tiết

Bài 13 trang 13

Tính một cách hợp lí:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 9

Trong giờ học nhóm, ba bạn An, Bình, Chi lần lượt phát biểu như sau:

Xem chi tiết

Bài 48 trang 25

Trong các phân số

Xem chi tiết

Bài 42 trang 24

Viết mỗi số thập phân hữu hạn sau dưới dạng phân số tối giản:

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất