Chương 2: Số thực - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 72 trang 64

Phát biểu nào sau đây là sai? A. Mọi số vô tỉ đều là số thực. B. Mọi số thực đều là số vô tỉ. C. Số 0 là số hữu tỉ. D. ....

Xem chi tiết

Bài 63 trang 63

Hai chiếc máy bay chở khách bay cùng một chặng đường. Tốc độ của máy bay thứ nhất là 965 km/h và nhanh gấp 1,5 lần tốc độ của máy bay thứ hai. Nếu máy bay thứ nhất bay chặng đường trên trong 6 giờ thì máy bay thứ hai bay chặng đường trên trong bao nhiêu giờ?

Xem chi tiết

Bài 55 trang 59

Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Tìm số thích hợp cho ?:

Xem chi tiết

Bài 47 trang 56

Tìm hai số x, y biết:

Xem chi tiết

Bài 38 trang 53

Lần thứ nhất bác Dũng xay 100 kg thóc được 65 kg gạo. Lần thứ hai bác xay 30 kg thóc được 19,5 kg gạo. a) Tính tỉ số giữa khối lượng thóc xay lần thứ nhất và khối lượng thóc xay lần thứ hai; tỉ số giữa khối lượng gạo lần thứ nhất và khối lượng gạo lần thứ hai. b) Hai tỉ số trên có lập thành tỉ lệ thức không?

Xem chi tiết

Bài 29 trang 49

Theo thống kê tính đến tháng 12 năm 2021 của NapoleonCat (công cụ đo lường các chỉ số mạng xã hội), tổng số người dùng Facebook tại Việt Nam là 80 595 300 người, tăng 9 055 300 người so với số người dùng Facebook tính đến tháng 12 năm 2020. a) Làm tròn chỉ số người dùng Facebook tính đến tháng 12 năm 2021 đến hàng triệu. b) Tính số người dùng Facebook tính đến tháng 12 năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng triệu).

Xem chi tiết

Bài 19 trang 45

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Vì sao? a) Giá trị tuyệt đối của một số thực là một số dương hoặc bằng 0. b) Hai số có giá trị tuyệt đối bằng nhau là hai số bằng nhau. c) Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau. d) Giá trị tuyệt đối của một số thực luôn bằng chính nó.

Xem chi tiết

Bài 12 trang 42

Chọn kí hiệu

Xem chi tiết

Bài 1 trang 38

a) Đọc các số sau:

Xem chi tiết

Bài 73 trang 64

Trong các kết quả của mỗi phép tính sau, kết quả nào không bằng 1,1?

Xem chi tiết

Bài 64 trang 63

Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Với mỗi giá trị

Xem chi tiết

Bài 56 trang 60

Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là – 2; z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là – 3; t tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 4. Chứng tỏ rằng t tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ đó.

Xem chi tiết

Bài 48 trang 56

Tìm ba số x, y, z biết:

Xem chi tiết

Bài 39 trang 53

Thùng thứ nhất chứa 17 l dầu nặng 13,6 kg. Thùng thứ hai chứa 15 l dầu nặng 12 kg. a) Tính tỉ số giữa thể tích dầu của thùng thứ nhất và thể tích dầu của thùng thứ hai; tỉ số khối lượng dầu của thùng thứ nhất và khối lượng dầu của thùng thứ hai. b) Hai tỉ số trên có lập thành tỉ lệ thức không?

Xem chi tiết

Bài 30 trang 49

Tìm số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 83 000.

Xem chi tiết

Bài 20 trang 45

Tìm:

Xem chi tiết

Bài 13 trang 42

Chọn các từ “số thực”, “số hữu tỉ”, “số vô tỉ” thích hợp cho ?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 38

Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài 74 trang 64

Tổng các giá trị của x thỏa mãn

Xem chi tiết

Bài 65 trang 63

Cho biết x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 2 và y tỉ lệ nghịch với z theo hệ số là – 3. Chứng tỏ rằng z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ đó.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất