Bài 5. Tỉ lệ thức - Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 38 trang 53

Lần thứ nhất bác Dũng xay 100 kg thóc được 65 kg gạo. Lần thứ hai bác xay 30 kg thóc được 19,5 kg gạo. a) Tính tỉ số giữa khối lượng thóc xay lần thứ nhất và khối lượng thóc xay lần thứ hai; tỉ số giữa khối lượng gạo lần thứ nhất và khối lượng gạo lần thứ hai. b) Hai tỉ số trên có lập thành tỉ lệ thức không?

Xem chi tiết

Bài 39 trang 53

Thùng thứ nhất chứa 17 l dầu nặng 13,6 kg. Thùng thứ hai chứa 15 l dầu nặng 12 kg. a) Tính tỉ số giữa thể tích dầu của thùng thứ nhất và thể tích dầu của thùng thứ hai; tỉ số khối lượng dầu của thùng thứ nhất và khối lượng dầu của thùng thứ hai. b) Hai tỉ số trên có lập thành tỉ lệ thức không?

Xem chi tiết

Bài 40 trang 53

Từ các số sau đây có thể lập được tỉ lệ thức không?

Xem chi tiết

Bài 41 trang 54

Tìm số x trong mỗi tỉ lệ thức sau:

Xem chi tiết

Bài 42 trang 54

Chọn số thích hợp cho ?

Xem chi tiết

Bài 43 trang 54

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có được từ bốn số sau:

Xem chi tiết

Bài 44 trang 54

Cho 3 số 6, 8, 24. a) Tìm số x sao cho x cùng với ba số trên lập thành một tỉ lệ thức. b) Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể có được.

Xem chi tiết

Bài 45 trang 54

Cho tỉ lệ thức

Xem chi tiết

Bài 46 trang 54

Tìm chu vi của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài là

Xem chi tiết