Bài tập cuối chương 2 - Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 72 trang 64

Phát biểu nào sau đây là sai? A. Mọi số vô tỉ đều là số thực. B. Mọi số thực đều là số vô tỉ. C. Số 0 là số hữu tỉ. D. ....

Xem chi tiết

Bài 73 trang 64

Trong các kết quả của mỗi phép tính sau, kết quả nào không bằng 1,1?

Xem chi tiết

Bài 74 trang 64

Tổng các giá trị của x thỏa mãn

Xem chi tiết

Bài 75 trang 64

Sắp xếp các số

Xem chi tiết

Bài 76 trang 64

Hai lớp 7A, 7B đã ủng hộ 8 400 000 đồng cho quỹ phòng chống dịch Covid-19. Số tiền ủng hộ của hai lớp 7A, 7B lần lượt tỉ lệ với 4; 3. Số tiền mỗi lớp ủng hộ quỹ trên là: A. Lớp 7A ủng hộ 3 600 000 đồng; lớp 7B ủng hộ 4 800 000 đồng. B. Lớp 7A ủng hộ 4 600 000 đồng; lớp 7B ủng hộ 3 800 000 đồng. C. Lớp 7A ủng hộ 3 800 000 đồng; lớp 7B ủng hộ 4 600 000 đồng. D. Lớp 7A ủng hộ 4 800 000 đồng; lớp 7B ủng hộ 3 600 000 đồng.

Xem chi tiết

Bài 77 trang 64

Một ô tô đi quãng đường 135 km với vận tốc v (km/h) và thời gian t (h). Mối quan hệ giữa v và t là: A. v và t là hai đại lượng tỉ lệ thuận với hệ số tỉ lệ 135. B. v và t là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số tỉ lệ

Xem chi tiết

Bài 78 trang 65

Viết mỗi số sau dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn:

Xem chi tiết

Bài 79 trang 65

Trong các số sau, số nào là số vô tỉ:

Xem chi tiết

Bài 80 trang 65

So sánh:

Xem chi tiết

Bài 81 trang 65

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

Xem chi tiết

Bài 82 trang 65

Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần:

Xem chi tiết

Bài 83 trang 65

Tính:

Xem chi tiết

Bài 84 trang 66

Tìm x, biết:

Xem chi tiết

Bài 85 trang 66

Chỉ số đo đồng hồ nước sinh hoạt của nhà bạn Hạnh được thống kê theo bảng sau:

Xem chi tiết

Bài 86 trang 66

Tìm ba số x, y, z biết:

Xem chi tiết

Bài 87 trang 66

Một chiếc xe đạp và một chiếc xe máy cùng một lúc đi từ A đến B. Vận tốc của xe máy lớn hơn vận tốc của xe đạp là 18 km/h nên khi xe máy đến B thì xe đạp đến C (C nằm giữa A và B). Quãng đường CB bằng 0,6 lần quãng đường AB. Tính vận tốc của mỗi xe.

Xem chi tiết

Bài 88 trang 66

Chị Hà đã chuẩn bị sẵn một số tiền để mua 15 kg cá hồi tại một cửa hàng hải sản. Nhưng hôm đó, nhân dịp năm mới nên cửa hàng đã giảm giá 20% mỗi ki-lô-gam cá hồi. Với số tiền đã chuẩn bị, chị Hà mua thêm được nhiều nhất bao nhiêu ki-lô-gam cá hồi?

Xem chi tiết

Bài 89 trang 66

Một công ty xây dựng dự định giao cho một nhóm gồm 48 công nhân thực hiện một công việc trong 12 ngày. Tuy nhiên, khi bắt đầu công việc thì một số công nhân bị điều động đi làm việc khác, do đó thời gian làm việc thực tế của nhóm công nhân còn lại kéo dài thêm 6 ngày so với dự kiến. Hỏi số công nhân bị điều động đi làm việc khác là bao nhiêu? Giả sử năng suất lao động của mỗi công nhân là như nhau.

Xem chi tiết

Bài 90 trang 67

Trong một kì thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán, ba khối 6, 7, 8 có tất cả 200 học sinh tham dự thi. Tính số học sinh tham dự thi của mỗi khối, biết rằng nếu tăng

Xem chi tiết

Bài 91 trang 67

Cho các số a, b, c thỏa mãn

Xem chi tiết

Xem thêm