Chủ đề 5 : Thế giới logo

Bình chọn:
4.2 trên 97 phiếu
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 4 trang 87, 88, 89 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em tìm hiểu các hiệu ứng . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 1 trang 98, 99, 100, 101, 102 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Nháy đúp vào biểu tượng Logo . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 1 trang 98, 99, 100, 101, 102 sách hướng dẫn học tin học lớp 4.Viết các câu lệnh để điều khiển Rùa . . .

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 98, 99, 100, 101, 102 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Vẽ đường đi của Rùa vào hình sau . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 2: Các lệnh của Logo

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 2 trang 103, 104, 105, 106 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Ôn lại các lệnh đã học . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 2: Các lệnh của Logo

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 1 trang 98, 99, 100, 101, 102 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Vẽ đường đi của Rùa . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 2: Các lệnh của Logo

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 2 trang 103, 104, 105, 106 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Chọn màu bút, nét bút rồi viết . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 107, 108, 109, 110, 111 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Các lệnh em đã biết . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán

Giải phầnVB. Hoạt động thực hành bài 3 trang 107, 108, 109, 110, 111 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Viết lệnh để Rùa viết các dòng chữ theo mẫu . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 3 trang 107, 108, 109, 110, 111 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Chọn phông chữ, màu cữ. . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 4: Luyện tập

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 4 trang 112, 113, 114, 115, 116 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Viết lệnh viết tắt điều khiển . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 4: Luyện tập

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 4 trang 112, 113, 114, 115, 116 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Chuẩn bị : Cắt một miếng bìa nhỏ . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 5 trang 117, 118, 119, 120 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Câu lệnh lặp a) Quan sát các lệnh điều khiển . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 5 trang 117, 118, 119, 120 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Thực hiện các lệnh sau . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 117, 118, 119, 120 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Viết câu lệnh lặp điều khiển . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 6: Thực hành tổng hợp

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 6 trang 121, 122, 123 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Nối lệnh bên cột trái . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 6: Thực hành tổng hợp

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 6 trang 121, 122, 123 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn rồi thực hiện . . .

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất