C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán


Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 3 trang 107, 108, 109, 110, 111 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Chọn phông chữ, màu cữ. . .

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần C

Chọn phông chữ, màu chữ, viết các lệnh để hiển thị dòng chữ theo mẫu

Lời giải chi tiết:

Label [HA NOI] PU FD 120

RT 90 FD 10 PD Label [HA NOI]

PU FD 120 RT 90 FD 10 PD

Label [HA NOI] PU FD 120 RT 90

FD 10 PD Label [HA NOI]

Ghi nhớ

Lệnh LABEL [ . . .]

- Rùa viết ra dòng chữ trong cặp dấu [. . .]

- Hướng chữ: dọc theo hướng của Rùa

- Vị trí chữ bắt đầu từ vị trí của Rùa

- Rùa không di chuyển

Lệnh PRINT <biểu thức> hoặc viết tắt PR <biểu thức>

- Logo tính giá trị <biểu thức>

- Kết quả hiển thị trong cửa sổ lệnh

- Rùa không di chuyển


Bình chọn:
4.5 trên 22 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí