Chủ đề 1 : Khám phá máy tính

Bình chọn:
4.7 trên 99 phiếu
A. Hoạt động thực hành - Bài 1: Những gì em đã biết

Giải phần A. Hoạt động thực hành bài 1 trang 7, 8, 9, 10 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Các bộ phận của máy tính a) Điền tên các bộ phận chính của máy tính để bàn vào chỗ chấm ...

Xem chi tiết

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1: Những gì em đã biết

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 7, 8, 9, 10 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Mở thư mục có tên lớp em đã tạo . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 2: Các thao tác với thư mục

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 2 trang 11, 12, 13, 14 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Nhắc lại thao tác tạo thư mục, mở thư mục a)Mở thư mục KHOILOP4 . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 2: Các thao tác với thư mục

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 2 trang 11, 12, 13, 14 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Mở thư mục LOP4B đã tạo ở hoạt động 1, mục A . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 2: Các thao tác với thư mục

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 2 trang 11, 12, 13, 14 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Tạo và sắp xếp các thư mục Học tập, Giải trí, Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc và Hình ảnh . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 3: Làm quen với tệp

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 15, 16, 17 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Tạo tệp Em thực hiện các yêu cầu sau: a) Tạo thư mục HOCTAP . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 3: Làm quen với tệp

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 3 trang 15, 16, 17 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em mở thư mục HOCTAP đã tạo ở hoạt động 1, mục A . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3: Làm quen với tệp

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 3 trang 15, 16, 17 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi: . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 4: Các thao tác với tệp

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 4 trang 18, 19, 20 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Đổi tên tệp Em thực hiện các thao tác đổi tên tệp theo hướng dẫn. . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 4: Các thao tác với tệp

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 4 trang 18, 19, 20 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn, thực hiện các thao tác sau: . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 4: Các thao tác với tệp

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 4 trang 18, 19, 20 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Tạo hai tệp BaiSo1.docx và BaiSo2.docx trong thư mục SOANTHAO . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 5 trang 21, 22, 23, 24 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Khám phá Computer Nháy đúp chuột vào biểu tượng Computer trên màn hình nền . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 5 trang 21, 22, 23, 24 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trong USB, hãy tạo thư mục có tên em. . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 21, 22, 23, 24 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em hãy chuẩn bị một chiếc USB rồi sao chép các sản phẩm . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 6 trang 25, 26, 27, 28 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Những gì em đã biết a) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 6 trang 25, 26, 27, 28 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Tìm và đọc truyện cổ tích Tấm Cám trên Internet . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 6 trang 25, 26, 27, 28 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện yêu cầu sau: a) Truy cập vào trang web google.com.vn . . .

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất