B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1: Những gì em đã biết (tin học lớp 4)


Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 7, 8, 9, 10 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Mở thư mục có tên lớp em đã tạo . . .

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần B

Mở thư mục có tên lớp em đã tạo ở hoạt động 3b. Tạo thư mục LAN là thư mục con của thư mục có tên lớp em theo cách sau:

- Mở thư mục có tên lớp em;

- Nháy chọn New Folder;

- Gõ tên thư mục là LAN rồi nhấn Enter.

Ghi nhớ

- Máy tính có bốn bộ phận chính là: chuột, bàn phím, màn hình và thân máy.

- Thư mục là nơi lưu trữ thông tin.

- Tạo các thư mục khoa học và hợp lí sẽ giúp việc tìm kiếm thông tin trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí