A. Hoạt động thực hành - Bài 1: Những gì em đã biết


Giải phần A. Hoạt động thực hành bài 1 trang 7, 8, 9, 10 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Các bộ phận của máy tính a) Điền tên các bộ phận chính của máy tính để bàn vào chỗ chấm ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Các bộ phận của máy tính

a) Điền tên các bộ phận chính của máy tính để bàn vào chỗ chấm (. . .).

b) Trao đổi với bạn, điền từ: tín hiệu vào, xử lí, hiển thị kết quả vào chỗ chấm (. . .) để được câu đúng:

- Thân máy tính chứa nhiều chi tiết tinh vi, trong đó có bộ . . .

-  Màn hình máy tính dùng để . . . làm việc của máy tính.

- Chuột và bàn phím dùng để đưa . . . máy tính.

c) Điền các từ: di chuyển, con trỏ chuột, bàn phím, cảm ứng chuột vào chỗ chấm (. . .) để được câu đúng.

- Để điều khiển . . . của máy tính xách tay, em . . . ngón tay lên vùng . . .

- Máy tính bảng không có . . . tách rời, khi cần sử dụng chỉ cần điều khiển để hiển thị trên màn hình.

Lời giải chi tiết:

a)

b) 

- Thân máy tính chứa nhiều chi tiết tinh vi, trong đó có bộ xử lí.

-  Màn hình máy tính dùng để hiển thị kết quả làm việc của máy tính.

- Chuột và bàn phím dùng để đưa tín hiệu vào máy tính.

c)

- Để điều khiển con trỏ chuột của máy tính xách tay, em di chuyển ngón tay lên vùng cảm ứng chuột.

- Máy tính bảng không có bàn phím tách rời, khi cần sử dụng chỉ cần điều khiển để hiển thị trên màn hình.

Câu 2

Em tạo thư mục LOP4A trên màn hình nền rồi thực hiện các yêu cầu sau:

a) Đánh dấu x vào ô trống ở sau câu đúng

Thực hiện lần lượt các thao tác:

- Chọn thư mục LOP4A;

- Nháy chuột phải thư mục LOP4A;

- Chọn Open;

- Chọn  trên góc phải cửa sổ;

Các thao tác trên giúp em

b) Thực hiện lần lượt các thao tác sau:

- Nháy đúp chuột chọn vào thư mục LOP4A;

- Chọn  trên góc phải cửa sổ

Trao đổi với bạn, so sánh với kết quả ở hoạt động a.

Lời giải chi tiết:

a) 

Câu 3

Trao đổi với bạn, thực hiện các yêu cầu sau:

a)Trên màn hình nền, tạo thư mục KHOILOP4.

b)Tạo thư mục con của thư mục KHOILOP4 có tên lớp em (ví dụ LOP4A, . ..)

c)Trong thư mục lớp em, tạo thư mục con có tên em và tên một vài bạn trong lớp.

d) Đọc thông tin trong hình rồi điền từ còn thiếu vào chỗ chấm ( . . .) để được câu đúng.

- Thư mục . . . đang mở.

- Thư mục AN là . . . của thư mục LOP4A.

- Thư mục LOP4A có các thư mục con là: AN, . . ., . . . và . . .

Lời giải chi tiết:

a)

Bước 1. Trên màn hình nền, em nháy chọn chuột phải, chọn vào New và chọn New Folder.

 Bước 2. Em đổi tên thư mục thành KHOILOP4 rồi nhấn Enter.

b)

Bước 1. Trong thư mục KHOIOLOP4, em nháy chọn chuột phải, chọn vào New và chọn New Folder.

Bước 2. Em đổi tên thư mục thành tên lớp em (ví dụ LOP4A, . . .) rồi nhấn Enter.

c)

Bước 1. Trong thư mục lớp em, em nháy chọn chuột phải, chọn vào New và chọn New Folder.

Bước 2. Em đổi tên thư mục thành tên em (ví dụ AN, . . .) rồi nhấn Enter.

Bước 3. Em lặp lại các thao tác trên để tạo thư mục mới và đổi tên thư mục thành tên một vài bạn trong lớp em.

d)

- Thư mục AN  đang mở.

- Thư mục AN là thư mục con của thư mục LOP4A.

- Thư mục LOP4A có các thư mục con là: AN,  BINH, KHIEM và TUAN.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 21 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.