Chủ đề 4 : Thiết kế bài trình chiếu

Bình chọn:
4.3 trên 116 phiếu
A. Hoạt động cơ bản - Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 84, 85, 86 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện các yêu cầu sau . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 1: Những gì em đã biết

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 1 trang 79, 80 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Nối theo mẫu . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1: Những gì em đã biết

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 79, 80 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Chia lớp thành các nhóm nhỏ

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 2 trang 81, 82, 83sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Soạn các trang trình chiếu . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 2 trang 81, 82, 83 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện sao chép nội dung . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 2 trang 81, 82, 83 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện các yêu cầu sau . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 3 trang 84, 85, 86 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện các yêu cầu sau . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 3 trang 84, 85, 86 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Tìm hiểu các hiệu ưng

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 4 trang 87, 88, 89 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện các yêu cầu sau . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 4 trang 87, 88, 89 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện các yêu cầu sau . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 4 trang 87, 88, 89 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em tìm hiểu các hiệu ứng . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động thực hành- Bài 5: Thực hành tổng hợp

Giải phần A. Hoạt động thực hành bài 5 trang 90, 91, 92 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Thực hiện nhấn các tổ hợp phím dưới . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 5:Thực hành tổng hợp

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 90, 91, 92 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn, tìm hiểu về chức năng . . .

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất