B. Hoạt động thực hành - Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác


Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 2 trang 81, 82, 83 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện sao chép nội dung . . .

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em thực hiện sao chép nội dung giới thiệu các loài động vật khác trong trang soạn thảo Tìm hiểu một số loài động vật vào các trang trình chiếu giới thiệu về Voi, Hươu cao cổ Thỏ trong bài trình chiếu ở hoạt động 1, mục A

Lời giải chi tiết:

- Sao chép nội dung văn bản giới thiệu về loài Voi

Bước 1. Em mở trang soạn thảo Tìm hiểu một số loài động vật

Bước 2. Chọn đoạn văn bản giới thiệu về loài Voi. Nháy chuột phải chọn Copy hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + C

Bước 3. Em mở trang trình chiếu chủ đề Tìm hiểu một số loài động vật

Bước 4. Em chọn trang trình chiếu giới thiệu về loài Voi, Nháy chuột phải chọn Paste hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + V

- Sao chép nội dung văn bản giới thiệu về loài Hươu cao cổ

Bước 1. Em mở trang soạn thảo Tìm hiểu một số loài động vật

Bước 2. Chọn đoạn văn bản giới thiệu về loài Hươu cao cổ. Nháy chuột phải chọn Copy hoặc nhấn tổ hợp phim Ctrl + C

Bước 3. Em mở trang trình chiếu chủ đề Tìm hiểu một số loài động vật

Bước 4. Em chọn trang trình chiếu giới thiệu về loài Hươu cao cổ, Nháy chuột phải chọn Paste hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + V

- Sao chép nội dung văn bản giới thiệu về loài Thỏ

Bước 1. Em mở trang soạn thảo Tìm hiểu một số loài động vật

Bước 2. Chọn đoạn văn bản giới thiệu về loài Thỏ. Nháy chuột phải chọn Copy hoặc nhấn tổ hợp phim Ctrl + C

Bước 3. Em mở trang trình chiếu chủ đề Tìm hiểu một số loài động vật

Bước 4. Em chọn trang trình chiếu giới thiệu về loài Thỏ, Nháy chuột phải chọn Paste hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + V

Câu 2

Tìm kiếm hình ảnh từ Internet về các loài vật như Hổ, Voi, Hươu cao cổ, Thỏ rồi chèn vào từng trang giới thiệu các loài vật theo mẫu

Lời giải chi tiết:

Em có thể làm theo mẫu sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 20 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí