Chủ đề 2 : Em tập vẽ

Bình chọn:
4.6 trên 78 phiếu
A. Hoạt động thực hành - Bài 1: Những gì em đã biết

Giải phần A. Hoạt động thực hành bài 1 trang 34, 35 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn, nối theo mẫu. . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1: Những gì em đã biết

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 34, 35 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. So sánh điểm giống nhau và khác nhau . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 2 trang 36, 37, 38, 39 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Xoay hình. Trao đổi với bạn, thực hiện các yêu cầu sau:

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 2 trang 36, 37, 38, 39 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em hãy vẽ hình chiếc đồng hồ theo hình a . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 3: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 40, 41, 42 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Tìm hiểu thẻ View Quan sát rồi thực hiện. . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 3 trang 40, 41, 42 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện các yêu cầu sau: a) Tìm hiểu chức năng của các nút lệnh . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 3: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 3 trang 40, 41, 42 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Vẽ hình theo mẫu, đặt tên là TAU HOA 1 . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 4: Sao chép màu

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 4 trang 43, 44 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Vẽ các hình theo mẫu sau:. . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 4: Sao chép màu

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 4 trang 43, 44 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Hãy vẽ một bức tranh có chủ đề Phong cảnh . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 4: Sao chép màu

Giải phầ nB. Hoạt động thực hành bài 4 trang 43, 44 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện các yêu cầu sau: a) Vẽ hình quả bóng rồi tô màu theo mẫu . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động thực hành - Bài 5: Thực hành tổng hợp

Giải phần A. Hoạt động thực hành bài 5 trang 45, 46, 47 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Nối theo mẫu . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 5: Thực hành tổng hợp

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 45, 46, 47 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện thao tác in bài vẽ . . .

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất