Chủ đề 3 : Soạn thảo văn bản

Bình chọn:
4 trên 52 phiếu
A. Hoạt động thực hành - Bài 1: Những gì em đã biết

Giải phần A. Hoạt động thực hành bài 1 trang 54, 55 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn rồi thực hiện các yêu cầu sau: . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1: Những gì em đã biết

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 54, 55 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Tìm hiểu các chức năng trong thẻ Home . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 3: Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 60, 61, 62, 63 sách hướng dẫn học tin học lớp 4.Trao đổi với bạn, soạn văn bản và chèn tranh ảnh . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 3: Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 3 trang 60, 61, 62, 63 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn rồi soạn văn bản . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3: Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 3 trang 60, 61, 62, 63 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Soạn văn bản có chủ đề Loại động vật em thích . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 4 trang 64, 65, 66, 67 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Chèn bảng vào trang soạn thảo . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 4 trang 64, 65, 66, 67 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn, lập thời khóa biểu . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản bài 4 trang 64, 65, 66, 67 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn rồi thực hiện yêu cầu sau. . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 5: Xử lí một phần văn bản, hình và tranh ảnh

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 5 trang 68, 69, 70 sách hướng dẫn học tin học lớp 4.Xử lí một phần văn bản a)Mở một văn bản có sẵn hoặc tự soạn . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 5: Xử lí một phần văn bản, hình và tranh ảnh

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 5 trang 68, 69, 70 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn về điểm khác nhau của hai thao tác . . .

Xem chi tiết

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 5: Xử lí một phần văn bản, hình và tranh ảnh

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 68, 69, 70 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn, tạo một bảng . . .

Xem chi tiết

A. Hoạt động cơ bản - Bài 6: Luyện tập tổng hợp

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 6 trang 71, 72 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Nối theo mẫu . . .

Xem chi tiết

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 6: Luyện tập tổng hợp

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 6 trang 71, 72 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Tìm hiểu chức năng Borders . . .

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất