B. Hoạt động thực hành - Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản


Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 4 trang 64, 65, 66, 67 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn, lập thời khóa biểu . . .

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trao đổi với bạn, lập thời khóa biểu của lớp em theo mẫu dưới đây. Lưu thời khóa biểu vừa tạo vào thư mục của em trên máy tính, đặt tên là Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU LỚP . . . TRƯỜNG . . .

Lời giải chi tiết:

Bước 1. Trong thẻ Insert em chọn Table

Bước 2. Em di chuyển con trỏ chuột vào vùng có các ô vuông để chọn số dòng  và số cột.

Nháy chuột để chèn bảng vào trang soạn thảo

Bước 3. Em nhập thời khóa biểu của bản thân vào bảng.

Bước 4. Em chọn File -> Save as -> Mở thư mục của em trên máy tính -> Đặt tên tệp là Thời khóa biểu rồi nháy chọn Save

Câu 2

Chèn bảng có 7 dòng và 8 cột vào trang soạn thảo rồi chỉnh sửa bảng theo mẫu dưới đây

Lời giải chi tiết:

Bước 1. Trong thẻ Insert em chọn Table

Bước 2. Em di chuyển con trỏ chuột vào vùng có các ô vuông để chọn số dòng  và số cột. Em chọn 7 dòng hành dọc và 8 cột hàng ngang.

- Để gộp các ô trong bảng

Bước 1. Đưa con trỏ chuột vào vị trí ô bắt đầu gộp, nhấn giữa nút trái chuột, kéo chọn vào ô cần gộp rồi thả chuột.

Bước 2. Trên thẻ Layout chọn Merge Cells để gộp các ô

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 16 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí