B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 6: Thực hành tổng hợp (chủ đề 5)


Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 6 trang 121, 122, 123 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn rồi thực hiện . . .

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần B

Trao đổi với bạn rồi thực hiện các yêu cầu sau:

a) Lần lượt chọn màu Pen Color , Flood Color , Screen Color 

b) Gõ các lệnh  sau, trao đổi với bạn về chức năng của từng dòng lệnh:

- CS HOME FD 120 RT 90 FD 120 RT 90 FD 120 RT 90 FD 120 RT 90

- FD 120 RT 30 FD 120 RT 120 FD 120

- RT 90 PENUP FD 60 PENDOWN FILL PENUP BK 60 RT 70 FD 50 

- PENDOWN FILL

- PENUP HOME PENDOWN

Lời giải chi tiết:

a) Bước 1. Em nháy chọn vào biểu tượng Logo trên màn hình máy tính để khởi động chương trình

Bước 2. Em chọn Set rồi chọn Pen Color

Bước 3. Em chọn màu từ cửa sổ Pen Color rồi nhấn Ok

Bước 4. Em chọn Set rồi chọn Flood Color

Bước 5. Em chọn màu  từ cửa sổ Flood Color rồi nhấn Ok

Bước 6. Em chọn Set rồi chọn Screen Color

Bước 7. Em chọn màu  từ cửa sổ Screen Color rồi nhấn Ok

b)

Chức năng của các dòng lệnh:

-CS HOME FD 120 RT 90 FD 120 RT 90 FD 120 RT 90 FD 120 RT 90: lệnh điều khiển Rùa vẽ một hình vuông có chiều dài cạnh là 120

- FD 120 RT 30 FD 120 RT 120 FD 120: lệnh điều khiển Rùa vẽ được hình sau:

- RT 90 PENUP FD 60 PENDOWN FILL PENUP BK 60 RT 70 FD 50: lệnh điều khiển Rùa xoay 90 độ, tiến về phía trước 60 bước và bôi đen toàn bộ màn hình

- PENDOWN FILL: lệnh điều khiển Rùa bôi đen toàn bộ màn hình

- PENUP HOME PENDOWN: lệnh điều khiển Rùa nhấc bút, quay trở về vị trí xuất phát và hạ bút

Ghi nhớ

Sử dụng lệnh Penup, Pendown để vẽ liên tiếp các hình trong một trang vẽ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 20 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí