C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp


Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 117, 118, 119, 120 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Viết câu lệnh lặp điều khiển . . .

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết câu lệnh lặp điều khiển Rùa để hiện thị nội dung như hình sau:

Lời giải chi tiết:

REPEAT  4 [Label [Viet Nam] PU FD 120 RT 90 FD 10]

Câu 2

Viết câu lệnh lặp điều khiển Rùa vẽ hình sau (hình bát giác đều- tâm cạnh bằng nhau). Thực hành trên máy tính để kiểm tra kết quả.

 

Lời giải chi tiết:

REPEAT 8[ FD 100 RT 45]

Ghi nhớ

Câu lệnh lặp có cấu trúc: Repeat [các lệnh lặp]

Câu lệnh chờ có cấu trúc Wait :

- Rùa tạm dừng lại n tíc trước khi thực hiện các lệnh tiếp theo.

- 1 giây = 60 tíc

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 25 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí