Chủ đề 3 cộng đồng địa phương tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở trang 43

Trong những bữa ăn hằng ngày, bạn thường được ăn những món gì? Những món ăn đó được làm từ nguyên liệu nào.

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 43

Kể tên những hoạt động trong các hình dưới đây. Các hoạt động đó mang lại lợi ích gì? Hãy xếp những hoạt động trong các hình trên vào các nhóm gợi ý dưới đây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 44

Hãy kể tên và ích lợi của một số hoạt động sản xuất nông nghiệp khác mà em biết.

Xem lời giải

Quan sát mục 2 trang 45

Kể tên những sản phẩm của hoạt động sản xuất nông nghiệp trong các hình dưới đây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 2 trang 45

Hãy kể những sản phẩm khác của hoạt động sản xuất nông nghiệp mà em biết.

Xem lời giải

Trò chơi mục 2 trang 45

Trò chơi “Ghép cặp”.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 3 trang 46

Chia sẻ về một số hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương em theo gợi ý dưới đây. Giới thiệu một sản phẩm nông nghiệp ở địa phương em.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 3 trang 47

Nếu là bạn Hà, em sẽ làm gì trong tình huống dưới đây? Viết, vẽ hoặc sưu tầm tranh ảnh về sự cần thiết của việc tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện.

Xem lời giải

Chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở trang 48

Hãy kể một số đồ dùng, thiết bị có trong gia đình bạn.

Xem chi tiết

Quan sát mục 1 trang 48

Kể tên các hoạt động trong các hình dưới đây. Các hoạt động đó mang lại ích lợi gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 49

Hãy kể tên và ích lợi của một số hoạt động sản xuất công nghiệp khác mà em biết.

Xem lời giải

Quan sát mục 2 trang 49

Hãy nói về những hoạt động sản xuất thủ công trong các hình dưới đây. Các hoạt động đó mang lại lợi ích gì.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 2 trang 49

Hãy kể tên và ích lợi của một số hoạt động sản xuất thủ công khác mà em biết.

Xem lời giải

Trò chơi mục 2 trang 50

Trò chơi "Ai nhanh, ai đúng".

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 3 trang 51

Chia sẻ về một số hoạt động sản xuất công nghiệp hoặc thủ công nghiệp ở địa phương em theo gợi ý dưới đây. Giới thiệu một sản phẩm công nghiệp hoặc sản phẩm thủ công ở địa phương em.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 3 trang 52

Em sẽ khuyên bạn điều gì trong tình huống dưới đây. Vì sao? Viết, vẽ hoặc sưu tầm tranh ảnh về sự cần thiết của việc tiêu dùng sản phẩm công nghiệp và thủ công tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện.

Xem lời giải

Chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở trang 53

Hãy kể tên một số địa điểm em đã từng đến tham quan.

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 53

Hãy nói về một số di tích lịch sử - văn hóa hoặc cảnh quan thiên nhiên của đất nước Việt Nam.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 54

Kể tên một số di tích lịch sử - văn hóa hoặc cảnh quan thiên nhiên ở địa phương em.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 1 trang 54

Đặt câu hỏi để tìm hiểu về một di tích lịch sử - văn hóa hoặc cảnh quan thiên nhiên ở địa phương em theo gợi ý dưới đây. Thu thập thông tin theo một số cách như gợi ý dưới đây.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất