Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở trang 43

Trong những bữa ăn hằng ngày, bạn thường được ăn những món gì? Những món ăn đó được làm từ nguyên liệu nào.

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 43

Kể tên những hoạt động trong các hình dưới đây. Các hoạt động đó mang lại lợi ích gì? Hãy xếp những hoạt động trong các hình trên vào các nhóm gợi ý dưới đây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 44

Hãy kể tên và ích lợi của một số hoạt động sản xuất nông nghiệp khác mà em biết.

Xem lời giải

Quan sát mục 2 trang 45

Kể tên những sản phẩm của hoạt động sản xuất nông nghiệp trong các hình dưới đây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 2 trang 45

Hãy kể những sản phẩm khác của hoạt động sản xuất nông nghiệp mà em biết.

Xem lời giải

Trò chơi mục 2 trang 45

Trò chơi “Ghép cặp”.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 3 trang 46

Chia sẻ về một số hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương em theo gợi ý dưới đây. Giới thiệu một sản phẩm nông nghiệp ở địa phương em.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 3 trang 47

Nếu là bạn Hà, em sẽ làm gì trong tình huống dưới đây? Viết, vẽ hoặc sưu tầm tranh ảnh về sự cần thiết của việc tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện.

Xem lời giải