Bài 15: Cơ quan tiêu hóa tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở trang 83

Cùng đoán xem thức ăn hằng ngày qua miệng sẽ đi đâu trong cơ thể.

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 83

Chỉ và nói tên các bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa trong sơ đồ dưới đây.

Xem lời giải

Trò chơi mục 1 trang 84

Ghép thẻ chữ vào hình.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 2 trang 85

Khám phá quá trình tiêu hóa thức ăn ở khoang miệng.

Xem lời giải

Quan sát mục 2 trang 85

Chỉ và nói quá trình tiêu hóa thức ăn ở dạ dày, ruột non, ruột già trong các hình dưới đây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 2 trang 86

Kể về việc ăn uống hằng ngày của em. Em có nhận xét gì về lượng thức ăn, đồ uống được đưa vào cơ thể và lượng chất cặn bã thải ra. Cơ quan tiêu hóa có chức năng gì.

Xem lời giải

Quan sát mục 3 trang 86

Hãy nói về những việc cần làm hoặc cần tránh để bảo vệ cơ quan tiêu hóa trong các hình dưới đây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 3 trang 86

Em còn biết việc làm nào có lợi hoặc có hại cho cơ quan tiêu hóa?

Xem lời giải

Trò chơi mục 3 trang 87

Trò chơi “Hỏi đáp”.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 3 trang 87

Em cần thay đổi thói quen nào trong ăn uống để bảo vệ cơ quan tiêu hóa? Vì sao?

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 3 trang 87

Em sẽ khuyên các bạn thế nào, nếu các bạn cười đùa trong khi ăn?

Xem lời giải