Chủ đề 2 trường học tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở trang 25

Kể tên một số hoạt động do nhà trường tổ chức mà em đã được tham gia.

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 25

Kể tên, nêu ý nghĩa của các hoạt động do nhà trường tổ chức trong các hình dưới đây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 25

Kể tên một số hoạt động kết nối với xã hội của trường em. Những hoạt động đó thường diễn ra vào dịp nào.

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 26

Hãy kể về các việc làm để hưởng ứng Giờ Trái Đất trong những hình dưới đây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 26

Nêu ý nghĩa của các việc làm để hưởng ứng Giờ Trái Đất. Nói về một số việc làm của em để hưởng ứng Giờ Trái Đất.

Xem lời giải

Quan sát mục 2 trang 27

Giới thiệu và nhận xét về sự tham gia của học sinh trong Ngày hội An toàn giao thông ở các hình dưới đây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 2 trang 27

Em đã tham gia những hoạt động nào trong Ngày hội An toàn giao thông ở trường? Hãy nói về một trong những hoạt động đó.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 2 trang 28

Chọn một hoạt động kết nối với xã hội mà trường em đã tổ chức và thảo luận theo gợi ý sau. Chia sẻ kết quả thảo luận với cả lớp. Hãy tự đánh giá việc tham gia của em trong hoạt động kết nối với xã hội theo gợi ý dưới đây và chia sẻ với bạn.

Xem lời giải

Chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở trang 29

Hãy cùng hát một bài hát về tình cảm của học sinh với mái trường nhé.

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 29

Đề xuất các nội dung để tìm hiểu về truyền thống trường em dựa vào các gợi ý dưới đây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 30

Lựa chọn một nội dung để tìm hiểu về truyền thống trường em. Đặt các câu hỏi để thu thập thông tin cho nội dung mà nhóm em đã lựa chọn dựa vào gợi ý dưới đây.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 1 trang 31

Lập kế hoạch để thu thập thông tin trả lời cho các câu hỏi do nhóm đề xuất theo gợi ý dưới đây.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 2 trang 31

Thực hiện các việc làm để thu thập thông tin về truyền thống nhà trường.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 3 trang 32

Báo cáo và tổng hợp thông tin trong nhóm. Trình bày kết quả trước lớp.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 3 trang 32

Em ấn tượng nhất với thông tin nào về truyền thống nhà trường? Vì sao? Hãy nói về tình cảm hoặc mong ước của em đối với nhà trường.

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 33

Nhóm của em chọn khu vực nào để khảo sát về sự an toàn của trường học? Hãy cho biết, em cần khảo sát những gì về sự an toàn của trường học theo gợi ý sau.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 1 trang 34

Lập kế hoạch khảo sát về sự an toàn của trường học theo gợi ý dưới đây.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 2 trang 35

Đi khảo sát.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 3 trang 36

Trao đổi với các bạn trong nhóm về kết quả khảo sát. Trình bày kết quả khảo sát và đề xuất của nhóm trước lớp.

Xem lời giải

Chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở trang 37

Dựa vào thực tế của trường mình, các bạn hãy chơi trò chơi “Sạch hay chưa sạch?” nhé.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất