Bài 5: Một số hoạt động kết nối với xã hội của trường học tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở trang 25

Kể tên một số hoạt động do nhà trường tổ chức mà em đã được tham gia.

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 25

Kể tên, nêu ý nghĩa của các hoạt động do nhà trường tổ chức trong các hình dưới đây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 25

Kể tên một số hoạt động kết nối với xã hội của trường em. Những hoạt động đó thường diễn ra vào dịp nào.

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 26

Hãy kể về các việc làm để hưởng ứng Giờ Trái Đất trong những hình dưới đây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 26

Nêu ý nghĩa của các việc làm để hưởng ứng Giờ Trái Đất. Nói về một số việc làm của em để hưởng ứng Giờ Trái Đất.

Xem lời giải

Quan sát mục 2 trang 27

Giới thiệu và nhận xét về sự tham gia của học sinh trong Ngày hội An toàn giao thông ở các hình dưới đây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 2 trang 27

Em đã tham gia những hoạt động nào trong Ngày hội An toàn giao thông ở trường? Hãy nói về một trong những hoạt động đó.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 2 trang 28

Chọn một hoạt động kết nối với xã hội mà trường em đã tổ chức và thảo luận theo gợi ý sau. Chia sẻ kết quả thảo luận với cả lớp. Hãy tự đánh giá việc tham gia của em trong hoạt động kết nối với xã hội theo gợi ý dưới đây và chia sẻ với bạn.

Xem lời giải