Chủ đề 4 thực vật và động vật tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Quan sát trang 61

Chỉ và nói tên những bộ phận của cây đậu tương.

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 61

Chỉ ra sự khác nhau giữa rễ cây hành và rễ cây cải. Cây nào có rễ cọc, cây nào có rễ chùm trong các hình dưới đây?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 62

Kể tên một số cây khác có rễ cọc, rễ chùm mà em biết.

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 63

Dựa vào hình dưới đây em hãy nêu chức năng của rễ cây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 63

Vì sao chúng ta phải tưới nước và bón phân cho cây. Rễ cây còn có chức năng nào khác.

Xem lời giải

Quan sát mục 2 trang 64

Chỉ và nói: Cây nào có thân gỗ, cây nào có thân thảo? Cây nào có thân mọc đứng, cây nào có thân leo hoặc thân bò? Nhận xét và so sánh về thân của cây trong các hình dưới đây.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 2 trang 65

Kể tên một số cây thân gỗ hoặc thân thảo mà em biết. Chúng có thân đứng, thân leo hay thân bò. Hoàn thành bảng theo gợi ý dưới đây.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 2 trang 66

Tìm hiểu chức năng của thân cây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 2 trang 66

Vì sao cắm hoa vào nước giúp hoa tươi lâu? Thân cây còn có chức năng nào khác?

Xem lời giải

Quan sát mục 3 trang 67

Hãy chỉ và nói tên các bộ phận của lá cây. Nhận xét và so sánh về hình dạng, độ lớn, màu sắc của lá cây trong các hình dưới đây.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 3 trang 67

Sưu tầm lá của một số loài cây. Chia sẻ với các bạn về sự giống nhau, khác nhau của những lá cây em sưu tầm được.

Xem lời giải

Quan sát mục 3 trang 68

Dựa vào hình dưới đây, em hãy nêu chức năng của lá cây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 3 trang 68

Vì sao chúng ta nên trồng nhiều cây xanh.

Xem lời giải

Quan sát mục 4 trang 69

Chỉ và nói tên các bộ phận của hoa. So sánh kích thước, màu sắc, mùi hương của hoa trong các hình dưới đây.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 4 trang 69

Sưu tầm hoa của một số loài cây. Chia sẻ với các bạn về sự giống nhau, khác nhau của các loài hoa mà em sưu tầm được.

Xem lời giải

Quan sát mục 4 trang 70

Chỉ và nói tên các bộ phận của quả. So sánh hình dạng, độ lớn, màu sắc của quả trong các hình dưới đây. Mô tả quá trình hạt trở thành cây cà chua có quả chín.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 4 trang 70

Kể tên một số quả em đã từng ăn và cho biết bên trong quả có gì. Hoa, quả, hạt có chức năng gì. Vì sao người ta cần giữ lại hạt giống.

Xem lời giải

Trò chơi trang 71

Trò chơi "Đố bạn".

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 71

Chỉ, nói tên một số bộ phận của con vật trong các hình dưới đây. Nêu chức năng một số bộ phận của các con vật. Nhận xét, so sánh đặc điểm lớp bao phủ và cơ quan di chuyển của các con vật.

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 71

Chỉ, nói tên một số bộ phận của con vật trong các hình dưới đây. Nêu chức năng một số bộ phận của các con vật. Nhận xét, so sánh đặc điểm lớp bao phủ và cơ quan di chuyển của các con vật.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất