Bài 10: Hoạt động sản xuất công nghiệp và thủ công tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở trang 48

Hãy kể một số đồ dùng, thiết bị có trong gia đình bạn.

Xem chi tiết

Quan sát mục 1 trang 48

Kể tên các hoạt động trong các hình dưới đây. Các hoạt động đó mang lại ích lợi gì?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 49

Hãy kể tên và ích lợi của một số hoạt động sản xuất công nghiệp khác mà em biết.

Xem lời giải

Quan sát mục 2 trang 49

Hãy nói về những hoạt động sản xuất thủ công trong các hình dưới đây. Các hoạt động đó mang lại lợi ích gì.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 2 trang 49

Hãy kể tên và ích lợi của một số hoạt động sản xuất thủ công khác mà em biết.

Xem lời giải

Trò chơi mục 2 trang 50

Trò chơi "Ai nhanh, ai đúng".

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 3 trang 51

Chia sẻ về một số hoạt động sản xuất công nghiệp hoặc thủ công nghiệp ở địa phương em theo gợi ý dưới đây. Giới thiệu một sản phẩm công nghiệp hoặc sản phẩm thủ công ở địa phương em.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 3 trang 52

Em sẽ khuyên bạn điều gì trong tình huống dưới đây. Vì sao? Viết, vẽ hoặc sưu tầm tranh ảnh về sự cần thiết của việc tiêu dùng sản phẩm công nghiệp và thủ công tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện.

Xem lời giải