Bài 14: Sử dụng hợp lí thực vật và động vật tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở trang 75

Bạn hãy nêu ví dụ về việc sử dụng thực vật, động vật trong đời sống hằng ngày.

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 75

Con người đã sử dụng thực vật và động vật để làm thức ăn, đồ uống gì. Nhận xét về việc sử dụng thức ăn của các bạn trong hình dưới đây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 1 trang 76

Hằng ngày, gia đình em sử dụng thực vật và động vật để làm thức ăn, đồ uống nào? Em nên làm gì để không lãng phí thức ăn, đồ uống được chế biến từ thực vật và động vật.

Xem lời giải

Quan sát mục 2 trang 76

Thực vật và động vật được con người sử dụng vào những việc gì trong các hình dưới đây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 2 trang 77

Ở địa phương em, thực vật và động vật được sử dụng để làm gì?

Xem lời giải

Quan sát mục 2 trang 78

Nhận xét việc sử dụng thực vật và động vật của con người trong mỗi hình sau. Cách sử dụng đó đã hợp lý chưa? Vì sao. Hãy đề xuất cách sử dụng thực vật và động vật hợp lý.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 2 trang 78

Hãy nhận xét về cách sử dụng thực vật và động vật trong gia đình và ở địa phương em theo gợi ý sau.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 2 trang 79

Hãy vẽ hoặc sưu tầm tranh, viết khẩu hiệu về sử dụng hợp lí thực vật, động vật và chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện.

Xem lời giải