Bài 16: Cơ quan tuần hoàn tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Chỉ dẫn hoạt động hoặc lời nhắc nhở trang 88

Khi bạn hoặc ai đó bị đứt tay bạn thấy gì ở vết thương.

Xem lời giải

Quan sát mục 1 trang 88

Chỉ và nói tên các bộ phận chính của cơ quan tuần hoàn trong sơ đồ bên.

Xem lời giải

Thực hành, xử lí tình huống mục 2 trang 89

Khám phá hoạt động của tim và mạch.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 2 trang 89

Nhịp tim của em thay đổi như thế nào khi em vận động nhẹ và vận động mạnh? Vì sao.

Xem lời giải

Quan sát mục 2 trang 90

Chỉ và nói về đường đi của máu trong sơ đồ dưới đây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 2 trang 90

Cơ quan tuần hoàn có chức năng gì.

Xem lời giải

Quan sát mục 3 trang 91

Theo em, trạng thái cảm xúc nào dưới đây có lợi hoặc có hại đối với cơ quan tuần hoàn? Vì sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 3 trang 91

Kể thêm một số trạng thái cảm xúc có lợi hoặc có hại đối với cơ quan tuần hoàn.

Xem lời giải

Quan sát mục 3 trang 92

Hãy nói về những việc cần làm hoặc cần tránh để bảo vệ cơ quan tuần hoàn trong những hình dưới đây.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi hoặc thảo luận mục 3 trang 92

Kể thêm một số việc làm để bảo vệ cơ quan tuần hoàn. Em đã thực hiện những việc làm nào để bảo vệ cơ quan tuần hoàn? Em cần thay đổi thói quen nào để bảo vệ cơ quan tuần hoàn?

Xem lời giải