Chủ đề 21: Tác dụng của dòng điện xoay chiều. Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

Bình chọn:
4.6 trên 69 phiếu
Hoạt động 1 trang 142 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Hoạt động 1 trang 142 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 1 trang 142 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Hoạt động 2 trang 143 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Hoạt động 2 trang 143 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 2 trang 143 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Hoạt động 3 trang 144 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Hoạt động 3 trang 144 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 3 trang 144 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Hoạt động 4 trang 144 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Hoạt động 4 trang 144 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 4 trang 144 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Hoạt động 6 trang 146 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Hoạt động 6 trang 146 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập hoạt động 6 trang 146 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Bài 1 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 1 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Bài 2 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 2 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Bài 3 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 3 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Bài 4 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 4 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Bài 5 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 5 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Xem chi tiết
Bài 6 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Bài 6 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 6 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1 Bài 7 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 7 trang 147 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài