Câu hỏi 7 trang 35 SGK Đại số 10


Dựa vào đồ thị của hai hàm số đã cho trong hình 14...

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dựa vào đồ thị của hai hàm số đã cho trong hình 14 

\(\eqalign{
& y = f(x) = x + 1 \cr 
& y = g(x) = {1 \over 2}{x^2} \cr} \)

Hãy:

LG a

Tính \(f(-2), f(-1), f(0), f(2),\)\( g(-1), g(-2), g(0);\)

Phương pháp giải:

Tính giá trị f(a):

Bước 1: Xác định vị trí x = a trên Ox

Bước 2: Kẻ đường thẳng qua a, song với Oy. đường này cắt đồ thị f(x) tại điểm A

Vậy f(a) là tung độ của điểm A.

Lời giải chi tiết:

 Ta có: \(f(-2) = -1; f(-1) = 0;\) \( f(0) = 1; f(2) = 3\)

\(g(-1) = 0,5; g(-2) = 2; g(0) = 0\)

LG b

Tìm \(x,\) sao cho \(f(x) = 2;\)

Tìm \(x\), sao cho \(g(x) = 2.\)

Phương pháp giải:

Tìm x sao cho f(x)=a:

Bước 1: Trên trục Oy, xác định giá trị a. 

Qua a, kẻ đường thẳng song song với Ox, cắt đồ thị hàm số f(x) tại các điểm A, B, C,...

Bước 2: Kết luận các giá trị x tương ứng là hoành độ của các điểm A, B, C,.. trên.

Lời giải chi tiết:

\(f(x) = 2 ⇒ x = 1\)

\(g(x) = 2 ⇒ x = 2\) hoặc \(x = -2\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.