Câu hỏi 5 trang 34 SGK Đại số 10


Tìm tập xác định của các hàm số sau:...

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

LG a

\(g(x) = {3 \over {x + 2}}\)

Phương pháp giải:

Biểu thức \(\dfrac{1}{{f\left( x \right)}}\) xác định khi \(f\left( x \right) \ne 0\).

Lời giải chi tiết:

Hàm số \(y=g(x)\) xác định khi \(x + 2 ≠ 0 ⇔ x ≠ -2\)

TXĐ của hàm số là D = R\{-2}

LG b

\(h(x) = \sqrt {x + 1} + \sqrt {1 - x}\)

Phương pháp giải:

 Biểu thức \(\sqrt {f\left( x \right)}\) xác định nếu \(f(x)\) xác định và không âm.

Lời giải chi tiết:

Hàm số \(y=h(x)\) xác định khi và chỉ khi:

\(\left\{ \matrix{
x + 1 \ge 0 \hfill \cr 
1 - x \ge 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge - 1 \hfill \cr 
x \le 1 \hfill \cr} \right. \)\(\Leftrightarrow - 1 \le x \le 1\)

TXĐ của hàm số là \(D = [-1;1]\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.